5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı

Bugün “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı” tanınmasının 83’nci yılı. Aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 5 Aralık 1934’te kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkına denk gelen Dünya Kadın Hakları Günü herkese kutlu olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadınlarımızın her alanda ileri bir seviyede olmasını arzu ederek bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanıdı. 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi. 5 Aralık 1934’de Türkiye Cumhuriyetinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınırken, o dönemde Avrupadaki bazı gelişmiş ülkelerde bile kadınların bu hakkı bulunmuyordu. Seçme ve seçilme hakkına Fransa’da kadınlar 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında kavuştular.

Kadın Hakları Bildirgesi ise 1791’de yayınlandı

Fransız yazar Olympe de Gouges, bu bildirgeyi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne tepki olarak hazırlamıştı. Çünkü Fransız Devrimi sürecinde hazırlanan ilk bildirge sadece “reşit vatandaşlar” için geçerliydi, yani “erkekler” için…

Gouges hazırladığı yeni bildirgeye “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi” ismini verdi. Kadınların hukuki, politik ve sosyal alanda erkeklerle eşit kılınması gereğini anlatan bildirge 226 yaşında.

“Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin özeti

Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi ‘nden ilk maddeler

  1. Kadın özgür doğar ve yaşamını erkeklerle eşit haklara sahip olarak sürdürür.
  2. Her siyasi topluluğun amacı, kadının ve erkeğin doğal ve daimi haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, güvenlik, mülkiyet ve özellikle baskıya karşı koymaktır.
  3. Devletin egemenliği, kadınların ve erkeklerin birliği olan ulustan kaynaklanır.
  4. Özgürlük ve adalet, bireylere hakları olanı iade etmektir. Kadınlar doğuştan sahip oldukları haklarını kullanırken erkeklerin tiranlığıyla engellenmektedir. Bu engeller, doğanın ve aklın koyduğu yasalarla kaldırılmalıdır.
  5. Doğanın ve aklın koyduğu yasalar, topluma zarar verecek tüm davranışları ortadan kaldırır.
  6. Yasa, genel iradenin ifadesi olmalıdır. Bütün kadın ve erkek yurttaşlar bizzat ya da vekilleri aracılığıyla yasaların yapım sürecine katılmalıdır. Yasalar bütün yurttaşlara eşit uygulanmalıdır. Kadın ve erkek yurttaşlar, ayrım yapılmaksızın bütün mevkilere kabul edilmelidir.
  7. Kadınlar ayrıcalıklı haklara sahip değildir. Kadınlar erkeklerle birlikte aynı yasalara tabidir

Bugün Kadın Hakları Bildirge’sini de hatırlamanın tam zamanı! kadınlara sesleniyoruz: Şiddeti kabul etmeyin hakkınızı arayın!   Şiddeti kabul etmeyin hakkınızı arayın!

SAB olarak Biz yanınızdayız, omuz başınızdayız.

 

Hakkımızda sab

Ayrıca Kontrol Edin

SAB Korosu 10. Yıl

SAB KOROSU 10. KONSERİNİ GURURLA SUNAR Ramazan dolayısı ile öne çektiğimiz “Sigortacılık Haftası” etkinlikleri kapsamında …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir