Tarifeler

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

8 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26910 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında faaliyette bulunan sigorta şirketleri tarafından yapılır. A. TARİFE 4925 sayılı …

Devami

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

18 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26910 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, …

Devami

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

29 Mart 2005 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26123 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI 26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırması zorunlu üçüncü …

Devami

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

29 Aralık 2005 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26038 Hatırlatma: Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı, 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat ile değiştirilmiştir. Söz konusu Düzeltme metni için lütfen tıklayınız. Tarife ve Talimatın ilk haline buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki …

Devami

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Uygulanmak Üzere tarife

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Uygulanmak Üzere Birlikçe Teklif ve Hazine  Müsteşarlığınca Tasdik Edilen Tarife Esasları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenler tarafından yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortasına (Trafik Sigortası) ilişkin olarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde Birlik tarafından hazırlanarak 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine …

Devami

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI (Alabalık, Levrek, Çipura, Orkinos) TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinden, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir. İş …

Devami

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere …

Devami

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLARI, TARİFE VE TALİMATLARI 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,  bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili teknik şartlar, tarife ve talimatlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Madde 1 – Sigorta Edilecek Hayvanlar …

Devami

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLARI, TARİFE VE TALİMATLARI 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Madde …

Devami

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 inci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan ve deprem risklerinden oluşmaktadır. Yaş meyveler için don riski ve yaş meyve, sebze ve çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı ancak ana teminat …

Devami