Son Eklenenler

Hazine Müsteşarlığından Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere ilişkin tebliğin iptali

9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842
TEBLİĞ
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNACAK KİŞİLERE
İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

SAB Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

SAB Yeni YÖNETİM KURULU Soldan sağa:Fuat Bozkurt,Selim Koşak,Nuri Peri-Sayman,Burcu Yıldız Yenigün,Reşit Çakas-Başkan,Kemal Yankuncu-Başkan Yardımcısı,Ayberk Dönmez,Erdinç …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir