Hazine Müsteşarlığından:2008/10 sayılı sigorta acenteleri yönetmeliği genelgesi

Hazine Müsteşarlığından

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE

(2008/10)

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliği” 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 15 Nisan 2008 tarihinden itibaren, sigorta şirketlerince tesis edilecek yeni acenteliklerin adı geçen Yönetmelik şartlarına uygun olması, ayrıca 5684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre uygunluk belgesi alarak Levhaya kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Söz konusu Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası “Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur” hükmünü amirdir. Bu hüküm çerçevesinde, yeni müracaatların alınabilmesi için bilgi işlem alt yapısı henüz hazır hale gelmediğinden, sigorta şirketlerinin yeni acentelik tesisinde anılan Yönetmelik hükümlerine uygunluğa olabildiğince dikkat göstermeleri, ayrıca yeni başvuruların alınmaya başlanması ile birlikte, bu acenteleri hemen başvuru yaparak uygunluk belgesi alıp Levhaya kayıt olmaları gerekliliği hususunda bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, yeni acentelik başvuruları ile ilgili olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerekli duyuru yapılacaktır. Bu duyurudan sonra başvurular alınacak ve Levhaya kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan itibaren ise, Levhaya kayıt olunmadan acentelik faaliyeti yapılamayacağı hususu izahtan varestedir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 14 Nisan 2008 tarihi itibariyle acentelik faaliyeti bulunanlar için ise, uygunluk belgesi alma ve Levhaya kayıt işlemleri konusunda ayrıca TOBB tarafından duyuru yapılacaktır.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

Tüzel Acente T. Personel yükümlülüğü kaldırılmıştır

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İcra Komitesi, acentenin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir