Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerine dair 2010/39 Sayılı Duyuru

Bilindiği üzere; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası;
“Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.”
hükmünü haiz olup, bu hükme aykırılık aynı Kanunun 35 inci maddesinin yirmi yedinci fıkrası ile müeyyideye bağlanmıştır. Bu çerçevede, sigorta işlemlerine aracılık eden kredi kuruluşları da yukarıda belirtilen Kanun maddesi kapsamındadır. Müsteşarlığımıza intikal eden vatandaş şikayetlerinden, bazı kredi kuruluşlarının kredi kartı, mevduat, kredili mevduat hesabı gibi vasıtaları kullanarak sigorta primi tahsil ettiği, ancak bahse konu sigortalara ilişkin kredi kuruluşu müşterilerine bilgi verilmediği ve onaylarının alınmadığı gözlemlenmektedir.
Bu itibarla, kredi kuruluşlarının yukarıda bahsi geçen mevzuata aykırı davranışlarından dolayı Sektöre duyulan güvenin sarsılmasının önlenmesini teminen, belirtilen şikayet konuları hakkında gerekli tedbiri almayan ve vatandaşların mağduriyetine sebep olan kredi kuruluşlarında genel müdür, ilgili genel müdür yardımcısı, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sigortacılık işlemlerinden sorumlu personel ve ilgili şube müdürü ile Sigorta Şirketi yetkilileri bu işlemlerden sorumlu tutulacaklar ve haklarında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

Tüzel Acente T. Personel yükümlülüğü kaldırılmıştır

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İcra Komitesi, acentenin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir