Mesafeli satış yönetmeliği hakkında SAB Görüşü

Sevgili Meslektaşlarımız mesafeli satış yönetmeliği hakkında SAB

ekli dilekçe ile Sigortacılık Müdürlüğüne görüş ve talebini iletmiştir.

13 Mart 2018

Sayı:04/2018

T.C.BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Dr.N.Şerif Çakırsoy

Konu : Mesafeli Satış Yönetmeliği Hk.

Bilindiği üzere , sigorta istihsalinin arttırılması adına dijital sigortacılık kapsamında , WEB üzerinden yapılan poliçe satışları mesafeli satış yönetmeliği dairesinde değerlendirilmektedir.

Dijital ortamda yapılacak satışların bir disiplin dahilinde olması sektörün ortak beklentisidir.

SİGORTA ACENTELER YÖNETMELİĞİ

Asgari ödenmiş sermaye ve malvarlığı

MADDE 9 –(Değişik:RG-30/12/2014-29221 mükerrer)

(1) Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.

(2) Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.

(3) Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorundadır. Bu tutar her durumda 300.000.-TL’den az olamaz. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanır.

(4) Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.

denmektedir.

MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

MADDE 9 – (1) Sigorta sözleşmeleri, ister doğrudan ister sigorta acentesi vasıtasıyla olsun,

tarafların bir araya gelmeksizin uzlaşmalarına imkân sağlayan her türlü iletişim araçları kullanılarak

akdedilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mesafeli sözleşme akdetmek isteyenlerin, işi yürütebilecek şekilde

gerekli organizasyon ve teknik alt yapıya sahip olması gerekir.

(3) Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, uygulamaya başlamadan önce, gerekli

organizasyon ve teknik alt yapılarına ilişkin Müsteşarlığa bilgi vermek zorundadır.

denmektedir.

Kendi alt yapılarını oluşturacak acenteler in bu esaslara tabii olması normaldir.

Ancak tüm alt yapıyı sigorta şirketleri kurmakta, acenteleri bu yapıya dahil etmektedirler.

Bu organizasyonda acentelerin dahilleri yoktur, acenteler kendi web sayfalarına belli teknik uygulamalarla sigorta şirketlerinin web satış modüllerini başkaca bir ekleme çıkartma yapmadan eklemektedirler.

Bu şekilde sigorta şirketlerinin uzaktan satış modüllerini kendi web sayfalarına monte ettikleri uygulamalarda ,Acentelerin   bildirim ve sermaye şartından ari kılınmasını beklemekteyiz.

Sermaye şartlarını yerine getiremeyecek acenteler, bu satış tekniğinden yoksun kalacaklar, üretimin büyütülmesine katkıda bulunamayacaklardır.

Bilgi ve yardımlarınızı arz ederiz.

SAYGILARIMIZLA

SAB SİGORTA ACENTELER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN DOĞAN ŞEN

Hakkımızda sab

Ayrıca Kontrol Edin

@sabsigortaacenteleri Instagram da

@sabsigortaacenteleri Adıyla Instagram’dayız. Fotoğraf ve videolarımızı takip etmek için lütfen uygulamayı yükleyiniz. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=osolb798j06a&utm_content=9vtvjv8   İlgili

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir