MESLEKİ KRİTERLERİMİZ

Dürüstlük

Sigorta acenteleri faaliyetlerini yerine getirirken dürüstlük ilkesine bağlı kalırlar. Meslek ile ilgili yasal düzenlemelere tam uyumluluk sağlarlar.

Tarafsızlık

Sigorta acenteleri; çalıştıkları sigorta şirketleri, personelleri ve müşterileri arasında ayırım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınırlar.

 Güvenilirlik

Sigorta acenteleri, mesleki hizmet ve işlemlerinde, müşterilerine, açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.

Şeffaflık

Sigorta acenteleri, yapacakları bilgilendirmelerde basit ve kolay anlaşılabilir olmayı gözetir, faaliyetlerinde şeffaflığı en üst düzeyde tutarlar.

Tüketici ve İnsan Haklarına Saygı

Sigorta acenteleri tüm faaliyetlerinde tüketici ve insan haklarını gözetirler.

Çevreye Saygı

İnsanlığın geleceğinin teminat altına alınmasının yegâne yolu çevreye sahip çıkmaktır; bu amaçla, gerçekleştirecekleri tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını gözetirler.

Sosyal Sorumluluk

Sigortacılığın dünyanın en geniş sosyal yardımlaşma örgütlenmesi olduğu bilinciyle; mesleki etkinlikler başta olmak üzere sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterirler.