NEDEN SİGORTA YAPTIRMALIYIZ?

Öncelikli ihtiyçlarımız kişiye göre değişmekle birlikte, maruz kalabileceğimiz riskler itibarıyla canımız, malımız ve sorumluluklarımız göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. En basit hayat tarzında bile söz konusu önceliklerimiz ile ilgili temel ihtiyaçlarımız bulunmakta ve bunları koruma ihtiyacı hissetmekteyiz. Risklerden korunmak veya olası zararların etkisini azaltmak ya da riskin gerçekleşmesinden sonra sebep olduğu kayıpları telafi etmek insanoğlunun hayatı boyunca başlıca çabaı olmuştur. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan sigorta sistemi bugün dünyada en yaygın riskle mücadele yöntemi haline gelmiştir. Dolayısyla, en genel bakış açısıyla canımızı ve mal varlığımızı korumak, sorumluluklarımız nedeniyle uğrayabileceğimiz zararlarımız için sigorta yaptırmamız gerekir. Sigorta sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği zararlarını, r,sk öncesinde küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşmaktadır. Bir diğer ifadeyle, kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları sigorta vasıtasıyla telafi edebilmeltedir. Sigortacılık sektörünün geişmesi sonucunda, ana işlevi olan riski paylaşmak ve kayıpları telafi etmenin yanı sıra, uzun vadeli sigorta ürünleri aracılığıyla fon yaratma işlevi de önem kazanmıştır. Gelişmiş ülkelerde, sigortadan elde edilen büyük fonlar sayesinde sigortacılık sektörü sermaye piyasasının ana öğelerinden biri durumuna gelmiştir. Sigortacılık böylesine önemli işlevleriyle mali kurumlar içinde özel bir yere sahiptir. Sigorta aynı zamanda milli geliri artırmak için araç olarak kullanılan, toplumun refahı ve ferdin mutluluğunu artırmak konusunda araç olan hizmetlerden birisidir. Sigortalı açısından bakıldığında ise, sigortanın güven ve emniyet oluşturan, olası hasarı önlemeye yönelik tedbirleri almasını teşvik edici, kişiler için geleceğe güvenle bakmalarını sağlayıcı nitelikte bir olgu olduğu görülmektedir.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden,Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir