ÖZELLİKLİ KURUMLAR

Ülkemizdeki sigortacılık sektörü bünyesinde, düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından özel amaçlarla kurulmuş kurumlar vardır. Bu kurumların bazılarına kısaca göz atmanız bilgilenmek açısından yararlı olacaktır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

17 Ağustos 1999 tarihinde, büyük can ve mal kaybına neden olan “Kocaeli Depremi`nden sonra, meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş ve bu sigortayı sunmak üzere, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için http://www.dask.gov.tr/`yi ziyaret edebilirsiniz.

Tarım Sigortaları Havuzu

Çiftçiyi tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla (TARSİM) adı ile bir sigorta havuzu oluşturulmuştur. Devlet, TARSİM ile yapılan sigorta sözleşmelerinde, çiftçi adına sigorta pirimine ve hasar fazlasına destek sağlamaktadır Ayrıntılı bilgi için http://www.tarsim.org.tr/`yi ziyaret edebilirsiniz.

Güvence Hesabı

Güvence Hesabı, Sigortacılık Kanunu`na dayanarak, zorunlu sigortalarla ilgili zararların karşılanması amacıyla oluşturulmuş bir hasar ödeme hesabıdır. Güvence Hesabına, sigortalının tespit edilemediği veya sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar; sigorta şirketinin ruhsatlarının iptali ya da iflası durumunda ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar; çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde kişiye gelen bedensel zararlar ve Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için başvurabilirler. Ayrıntılı bilgi için http://www.guvencehesabi.org.tr/`yi ziyaret edebilirsiniz.

Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

SEGEM, sigorta sektörü için eğitim programları geliştirmeki nitelikli istihdama katkıda bulunmak, sınavların tarafsız şekilde yapılmasını sağlamak toplumda risk ve sigorta bilinci oluşturmak, sigortacılık mevzuatında öngörülen eğitimlerin eşgüdümü ile sektörün gelişimi için inceleme ve araştırmalar yapmak gibi sorumlulukları olan bir kurum olup, Sigortacılık Kanununa istinaden kuruluştur. Ayrıntılı bilgi için http://www.segem.org.tr/`yi ziyaret edebilirsiniz.

Sigorta Bilgi Merkezi

Ülkemizde kayda geçen sigorta bilgilerini tek merkezde toplayarak uygulama birliği sağlamak, sağlıklı fiyatlandırma yapmak, suistimal önlemek, güvenilir istatistikler elde etmek gibi amaçlarla kurulmuştur. Sigorta Bilgi Merkezi (SBM), Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER), Hayat Sigortası Bilgi Merkezi (HAYMER), Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi (SAGMER) ve Sigorta Hasar Takip Merkezi (HATMER) gibi alt birimlerden oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://www.sbm.org.tr/`yi ziyaret edebilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigortacılık Kanunuyla kurulan tahkim sistemi, sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları kısa sürede çözmeyi amaçlar. Bir uyuşmazlığın çözümü için yapılan başvuruda, Komisyon uyuşmazlık tamamen ”tarafsız” olan hakem tarafından çözülür. Tahkim Komisyonu`nda çözüm talep etmek için öncelikle ilgili sigorta şirketine başvurulması ve talebin olumsuz sonuçlandığının belgelenmesi şarttır. Sistemin gereksiz yere kullanılmaması amacıyla, başvuruda bulunacak taraftan cüzi bir ücret alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://www.sigortatahkim.org/`yi ziyaret edebilirsiniz.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)

Emeklilik Eğitim Merkezi “Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu” ve ilgili mevzuat uyarınca kurulan Emeklilik Gözetim Merkez, A.Ş. (EGM), bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlayarak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korunması amacıyla denetim ve gözetime esas verilerin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için http://www.egm.org.tr/`yi ziyaret edebilirsiniz.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

SAB MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE İLK SÖYLEŞİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

SAB MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE İLK SÖYLEŞİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı kampüsünde gerçekleşen söyleşiye Sosyal Bilimler …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir