SAB, 17 Kasım’da acentelerle buluşuyor

SAB Başkanı Doğan Şen, birçok acentenin, Acentelik Yönetmeliği dolayısıyla mağdur olduğunu ifade etti. Şen, 17 Kasım’da İstanbul Milli Reasürans Salonu’nda moderatörlüğünü Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in yapacağı panele tüm acenteleri sorunlarını tartışmak için davet etti.

SAB Başkanı Doğan Şen, bugünkü gerçekler dikkate alındığında, acenteleri kucaklayan yeni bir bakış açısı oluşturulmazsa, sigorta acentesinin geleceğinin pek parlak görünmediğini ifade etti. Bugünlerde acentelerin çok sitemli olduğunu aktaran Şen, “Sistem ayağımıza sürekli pranga bağlıyor” serzenişleriyle dolu birçok şikayet telefonu ve maili aldıklarına dikkat çekti.
Acentelik Yönetmeliği’nin birçok maddesinin hayata geçtiğini ve acentelere yaptırımların peş peşe geldiğini kaydeden Şen, yönetmeliğin beşinci maddesini örnek verdi. Buna göre, tüzel kişi sigorta acentelerinde, müdür dışında en az bir teknik personel istihdam edilmesi gerektiğini hatırlatan Şen, “Gereğini yerine getiremeyen binlerce acentenin ekranları kapandı. Birçoğu gerçek kişiye dönüşmek istiyor, ancak altyapı henüz hazır olmadığı için dönüşümü gerçekleştiremiyorlar. Teknik personel istihdam etmek için uğraşanlar var, ama hazırda teknik personel yok veya yüksek ücretlerle teknik personel bulabiliyorlar. Küçük illerde ve ilçelerde bu sorun çok daha büyük” diye konuştu.

‘ÇOK SAYIDA ŞUBE KAPATILDI’
Yönetmelikteki “Şube açmak suretiyle teşkilatlanmış acenteler ve mesafeli satış yapan acentelerin 1/5/2015 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğin şube ve mesafeli satışa ilişkin hükümlerine uygun hale getirmeleri gerekmektedir” maddesinden de bahseden Şen, şunları söyledi: “2-3 şubesi olup da bu maddenin hükümlerini yerine getiremeyen çok sayıda acente meslektaşımız şubelerini kapattı, dolayısıyla üretim kaybetti. Bazı şube portföyleriyse merdiven altına kaydı. Çeşitli acentelerden teklif toplayıp, müşteriye götüren gayriresmi oluşumlar hayata geçti.”
Ancak brokerler için ağır şube şartları olmadığına dikkat çeken Şen, dolayısıyla şubeli yapılar içinde brokerlerin pazar paylarını artırmaya başladığını dile getirdi. Küçük ve orta ölçekli acenteleri küçük kalmaya mahkum eden bir politika izlendiğinden yakınan Şen, gerek şubeli gerek kurumsal çalışan büyük acentelerinse farkı açmaya başladığını, onların da en büyük rakibinin banka ve brokerler olduğunu kaydetti.
SAİK tarafından uzun uğraşlarla hazırlanan örnek acentelik sözleşmesinin TSB’de beklediğini ifade eden Şen, “Duyduğumuza göre TSB de alternatif bir sözleşme hazırlamış. Demokratik acentelik sözleşmeleri hayata geçmediği için sigorta şirketleri haklı sebep olmaksızın, üretim yetersizliği, her branşta üretim istemi, hasar prim dengesinin bozukluğu gibi nedenlerle acentelerini  kapatıyor ya da acente komisyonları bir gecede indiriliyor ve acenteler mağdur ediliyor” dedi.

‘MASRAFLARIMIZ ARTACAK’
Şen, 31 Aralık’ta yönetmelikte yürürlüğe girecek maddeyi de paylaştı:
“MADDE 18 – (Değişik: RG-11/10/2014-29142)
(1) Sigorta şirketleri ve acentelerin hesap ve kayıt düzenlerini üçer aylık dönemler itibarıyla mutabakat çalışmasına uygun olacak şekilde oluşturmaları ve en geç ilgili dönemi takiben bir ay içinde mutabakat sağlamaları gereklidir.
(2) Acenteler, aracılık ettikleri prim tutarları ve tahakkuk eden komisyonu çalıştıkları şirketler bazında takip eder. Sigorta şirketleri, ilgili acentenin ulaşabileceği şekilde, acentelerin düzenlediği poliçelerle ilgili olarak prim, hasar ve Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer bilgilere ilişkin altyapıyı kurar.
(3) Acenteler hesaplarını ve mali tablolarını Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorundadır.”
Acentelerin bu maddenin gereğini yerine getirmek için muhasebeci ve mali müşavirlere daha fazla para ödemek zorunda kalacağını vurgulayan Şen, “Acente iş yapmak, üretimini artırmak ve masraflarını kontrol etmek için çabalarken, bir yandan bankasüransa, brokere, PTT şubesine iş kaptırmamak için mücadele veriyor bir yandan da yasal prosedürlere ayak uydurmak ve sigorta şirketlerinin yeni talepleri ve portokollerini yerine getirmek için uğraşıyor” şeklinde konuştu.
“Kısacası birçok acente yukarıda özetle bahsettiğim konulardan oldukça mağdur. Bu acentelerin yakın gelecekte kendini yenilemek, teknoloji ve yazılım yatırımı yapmak, dijital sigortacılık için hazırlık yapması gerekiyor ki mevcudiyetini devam ettirebilsin. Bu ve buna benzer sorunlar için meslektaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler ve serzenişler nedeniyle bir panel yapma ihtiyacı doğdu.17 Kasım’da İstanbul Milli Reasürans Salonu’nda 13.00 -17.00 saatleri arasında moderatörlüğünü Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç’in yapacağı çok değerli panelistlerin olduğu panelimize tüm sigorta sektörünü ve acente meslektaşlarımızı bekliyoruz. Panelle ilgili ayrıntıları sektörle paylaşacağız” diyen Şen, bu panele sıkıntı yaşayan, gelecek kaygısı taşıyan İstanbul dışı iller dahil tüm meslektaşlarımızı mutlaka bekliyoruz. Sektörün en üst düzeyde temsil edildiği bu panel, acentenin sesini duyurabilecek olması, sektörün genel sorunlarının dile getirilebilmesi bakımından bir fırsat” diyen Şen, SAB’ın acentelere katkısının artarak devam edeceğini söyledi.

PROGRAM:
Tarih : 17.11.2015-Çarşamba
Yer : Millî Reasürans T.A.Ş.
Adres : Teşvikiye Cad. No:43-57 Teşvikiye İstanbul

12.30-13.00 Kayıt ve İkram
13.00 Açılış Konuşması
Nehir Bülbül
SAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Moderatör : T.C. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç

13.05-13.35
Prof Dr. Tekin Memiş
İlgili kanunlar ve yönetmelikler dahilinde  acente haklarının değerlendirilmesi

13.40 – 14.10
SAİK Başkanı Hüseyin Kasap
Acentenin bugünkü sorunları ve
çözüm çalışmaları

14.15 – 14.45
TSB Başkanı Ramazan Ülger
Değişen gelişen dünyada acentelerin geleceği

14.50 – 15.15
SAB Başkanı Doğan Şen
Acentenin beklentileri

15.15-15.30 Kahve Arası
15.35-17.00 Acenteler Soruyor

10 Kasım 2015

 

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. “Ya istiklal ya ölüm” diyerek …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir