Son Eklenenler

SEGEM 2018 YILI SINAV TAKVİMİ

Değerli üyelerimiz

2018 yılında yapılacak olan teknik personel yeterlilik sınav tarihlerini bildirmek istiyoruz.

Personellerinizden en az lise mezunu olanların , bu sınavlardan birisine katılmasını ve imtihanı kazanan personellerinizin odaya bildirilmesini önemle hatırlatırız.

Her türlü soru ve yardım talepleriniz için derneğimizi arayabilirsiniz.

SAB YÖNETİM KURULU

TARİH SINAVIN YAPILACAĞI İLLER
07/04/2018 ANKARA-ANTALYA –ŞANLIURFA –ERZURUM – İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKALARI-İZMİR – TRABZON
20/05/2018 ANKARA- ANTALYA -ADANA –İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI –GİRESUN BURSA- KARS
22/09/2018 ANKARA- ANTALYA -ADANA –İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI – İZMİR-KONYA- TRABZON
17/11/2018 ANKARA- ANTALYA -ADANA –ERZURUM-İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI –İZMİR – TRABZON
15/12/2018 ANKARA- ANTALYA -ADANA –İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI – İZMİR –MALATYA TRABZON

Teknik personel

MADDE 6 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1)

(1) Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır.

(2) Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için;

  1. a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,
  2. b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giyilmemiş veya ceza alınmamış olunması,
  3. c) Ek-1’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresinin tamamlanması,

ç) SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması,

gerekir.

(3) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan teknik personel ve bağlı bulundukları acenteler sorumludur.

İnsan kaynakları

MADDE 7 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1)

(1) Acentelerde, ilgisine göre teknik personel, müdür, genel müdür yardımcısı ve genel müdür marifetiyle faaliyet yürütülür.

(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde sayılan nitelikler aranır. İcra Komitesi, genel müdür ve genel müdür yardımcıları için 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan niteliğin aranmamasına karar verebilir.

(3) İcra Komitesi, acentenin niteliğini, faaliyet konusunu, hacmini ve diğer unsurları dikkate alarak Ek-1’de yer alan görev tanımları çerçevesinde hangi kategoride ve sayıda personelin faaliyet yürüteceğini belirler.

Sürekli eğitim

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1) Teknik personel, mesleki yeterliliklerinin, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla usul ve esasları Müsteşarlığın uygun görüşü alınmak şartıyla İcra Komitesi tarafından belirlenecek ve SEGEM tarafından verilecek eğitime katılır.

(2) (Mülga:RG-16/1/2016-29595)(1)

(3) Eğitimi süresi içinde tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitim tamamlanıncaya kadar durdurulur. Faaliyeti durdurulan teknik personele ilişkin bilgiler TOBB ve TSB’ye iletilir.

SİGORTA ACENTESİ ÇALIŞANLARI ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ

GÖREV TANIMLARI ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ
Teknik Personel Lise ve dengi okul 1 yıl
Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 ay
Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay
İki yıllık yüksekokul 6 ay
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) Aranmaz.
Dört yıllık yükseköğretim kurumları Aranmaz.
Gerçek Kişi Acente

Tüzel Kişi Acente Müdürü

 

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 2 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 1 yıl 6 ay
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz.
Genel Müdür (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin) İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 7 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 6 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl
Genel Müdür Yardımcısı (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin) İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 4 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 3 yıl

 * Sigortacılık ile ilgili bölümler sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir.

– Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir.

– 14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanların gerçek kişi acente ya da tüzel kişi acente müdürü olmak istemeleri halinde,  bu kişiler 14.04.2008 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi çerçevesinde anılan tarihten önce gerçek ve tüzel kişi acente yöneticiliği yapanlara tanınan öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaktır.

_____________________

  • Bu değişiklik 16/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

0 212 275 78 00 / 270 40 74

sab@sab.org.tr

https://www.facebook.com/Sigorta-Acenteleri-Derneği-SAB-424153747669648

 

Hakkımızda sab

Ayrıca Kontrol Edin

10 Kasım Sevgi Özlem ve Minnetle anıyoruz

İlgili

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir