Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere Ilişkin 2010/36 sayılı Sektör Duyurusu

Bilindiği üzere, 2010/35 sayılı Sektör Duyurusunda, acenteler tarafından Yönetmelikte öngörülen biçimde şube şeklinde örgütlenmeye gidilmesi veya acenteliğin kapsamı ve türü ile sigorta şirketi tarafından verilen yetkinin kapsamı ve sınırına bakılmaksızın tüm acenteliklerin (yetkili, sınırlı yetkili, sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme yetkisi olmayan) doğrudan sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmesi dışındaki bütün yapılanmaların içerisinde bulunan acentelere tahsis edilen şifreler ile açılan ekranların ivedilikle kapatılması ve uygulamanın durdurulmasının; ayrıca, verilen acenteliğin türü ile bu acentelere verilecek yetkinin kapsamına bakılmaksızın tüm acentelik tesislerinin tescil ve ilan ettirilmesinin gerekli görüldüğü bildirilmiştir.

Bu çerçevede; sınırlı yetkili acente, alt acente, tali acente, bağlı acente, v.b. isimler altında ikili (acente-alt acente arasında) veya üçlü (sigorta şirketi-acente-alt acente arasında) düzenlenen sözleşmelerle Levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunan, ancak tescil ve ilan ettirilmemiş olan acentelerin, ilgili sigorta şirketlerinden doğrudan acentelik almalarında bir engel bulunmamaktadır. Bu acentelerin sigorta şirketleriyle arada başka bir acente olmaksızın doğrudan acentelik sözleşmesi imzalamaları ve kendilerine acentelik yetkisi veren belgelerin tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamlanana kadar söz konusu acentelerin faaliyetlerine devam etmeleri mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, yapılacak denetimlerde gerekli sözleşme akdetme ile tescil işlemlerini tamamlamaksızın faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen sigorta acenteleri ve sigorta şirketi sorumluları hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, geçmişte yukarıda belirtilen türdeki sözleşmeler kapsamında yetkilerini tescil ve ilan ettirmiş ve Levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunan sigorta acentelerinin de bundan böyle yalnızca doğrudan sigorta şirketlerinden alacakları yetki çerçevesinde faaliyet göstermeleri mümkün olabilecektir. Buna göre, bu acentelerle de sigorta şirketleri arasında doğrudan yeni acentelik sözleşmesi akdedilmesi gerekmektedir. Bu konudaki tescil ve ilan tadiline ilişkin işlemlerin ise 30 Kasım 2010 tarihine kadar tamamlanması için süre verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sözleşmelerin birer nüshası şirket ve acente nezdinde muhafaza edilecektir. Bu acenteler, şirketlerle doğrudan sözleşme yapılmasını müteakip faaliyete başlayabileceklerdir. Bu kapsamda, yapılacak denetimlerde belirtilen tarihe kadar gerekli tescil işlemlerini tamamlamaksızın faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen sigorta acenteleri ve sigorta şirketi sorumluları hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

Sigorta şirketleri ile acenteleri arasında düzenlenecek sözleşmeler için noter tasdiki aranmayacaktır. Yukarıda bahsedilen işlemlerin tescil ve ilanı müteakip, sigorta şirketlerince Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirilmesi gerekmektedir.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

Tüzel Acente T. Personel yükümlülüğü kaldırılmıştır

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İcra Komitesi, acentenin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir