Son Eklenenler

Sigorta Acentelerinin Aracılık Ettikleri Yıllık Prim Tutarlarının Bildirilmesinin İptali Duyurusu

Saygı değer Sigorta Acenteleri,
Bilindiği üzere, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır. Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını en geç takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirirler. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl sonuna kadar tamamlanır. Sermaye açığını kapatmayan acenteler, bu açığı kapatana kadar acentelik faaliyetinde bulunamazlar” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen 28.10.2010 tarihli ve 51060 sayılı yazı ile 14.12.2010 tarihli ve 57510 sayılı yazı çerçevesinde, siz Sigorta Acentelerinin aracılık ettiği yıllık prim tutarları, ilgili Odalar kanalı ile Birliğimize bildirilmektedir.
Diğer yandan, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Hazine Müsteşarlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler neticesinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen 28.03.2011 tarihli ve 16432 sayılı yazıda, “2009 ve 2010 yıllarında aracılık edilen prim üretim verilerinin acentelerden temin edilmesine devam edilmemesi hususunun uygun görüldüğü” bildirilmiştir.
Bu itibarla, Sigorta Acentelerinin aracılık ettiği yıllık prim tutarlarının, Birliğimize bildirilmesi uygulamasına gerek kalmamıştır.
Önemle duyurulur.

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

SAB Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

SAB Yeni YÖNETİM KURULU Soldan sağa:Fuat Bozkurt,Selim Koşak,Nuri Peri-Sayman,Burcu Yıldız Yenigün,Reşit Çakas-Başkan,Kemal Yankuncu-Başkan Yardımcısı,Ayberk Dönmez,Erdinç …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir