Son Eklenenler

SİGORTACILIĞIN KURUMSAL YAPISI

 

Düzenleyici ve denetleyici otorite vardır.

Sigorta sisteminde gözetim ve denetim devlet tarafından sağlanması, tüketicinin ve sektörde faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşların haklarının korunması açısından önemlidir. Ülkemizde bu gözetim ve denetimi sağlamakla görevli kurum, T.C. Başkanlık Hazine Müsteşarlığı`dır.

Sektörde Kim Ne Yapar?

Sigorta Şirketi

Belli bir prim karşılığında sigorta sözleşmesi ile riski üstlenen taraftır. Yani risk gerçekleşirse, tazminat ödemeyi taahhüt eden taraf sigorta şirketidir.

Sigorta Acentesi

Bağlı bulunduğu sigorta şirketini temsil ederek şirketi adına sözleşme düzenleyen, prim tahsil eden, hasar durumunda ve tazminat sürecinde sigortalıya yardımcı olan sigorta aracısıdır.

Broker

Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsilen, tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçimini yapmayı, teminat almak isteyenlerin haklarını gözeterek sözleşmelerin akdınden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerekirse uygulamada veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinmiş sigorta aracısıdır.

Sigorta Eksperi

Sigortaya konu ettiğiniz risklerin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan kayıp ve hasarın miktarın, nedenlerini ve nitekiklerini belirleyen, tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri tarafsız ve bağımsız olarak yapmayı meslek edinmiş gerçek veya tüzel kişidir.

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

SAB Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

SAB Yeni YÖNETİM KURULU Soldan sağa:Fuat Bozkurt,Selim Koşak,Nuri Peri-Sayman,Burcu Yıldız Yenigün,Reşit Çakas-Başkan,Kemal Yankuncu-Başkan Yardımcısı,Ayberk Dönmez,Erdinç …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir