SİGORTACILIK BİLİNÇLENDİRME ve TANITIM STRATEJİSİ

Sigorta, gerek bireylerin maruz kaldığı çeşitli risklerin gerçekleşmesi sonucu uğrayacakları maddi zararların karşılanması, gerekse bu sistem vasıtasıyla ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu fonları sağlaması açısından çok yönlü faydalar sağlayan bir finansal mekanizmadır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında hem hem de sosyal sigorta sistemlerinin çok ileri seviyelerde olduğu, ülkemizde ise son yıllarda görülen hızlı gelişmelere rağmen özel sigorta sisteminin istenilen seviyelere gelemediği görülmektedir. Gelişmiş ülkelere GSYİH`nin %8`ine ulaşan prim üretimi, ülkemizde %1,3 seviyelerindedir. Gelişmekte olan ülkeler grubu ortamlarında bu oran %2,2 ile ülkemizden yüksektir. Ülkemiz sigortacılığının yeterince gelişememesinin nedenleri arasında sigorta bilincinin yetersiz olması da görülmektedir. Sigorta talebinde bulunan ve henüz araştırma aşamasında bulunan kişiler ile sigorta ilişkisine girmiş olan kişiler de bile sigortaya ilişkin temel konularda yeterli bilgiye sahip olunmadığı, bireylerin kendi ihtiyaçlarına cevap verecek ürünlerin seçiminde yeterli donanıma sahip olmadığı; bu anlamda farkındalığın yetersiz olduğu izlenmektedir. Bu bilgiler ışığında, toplumun genelini kapsayacak şekilde “sigorta bilincini artırma” ve “sigorta tanıtımı” konularına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda tüketicilerin korunmasına ilişkin temel bir gerekliliktir. “Ülkemizde bu amaçla Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi uygulamaya konulmuştur.”

Bu Stratejiye Göre…

-Sigorta konusunda farkındalığın artırılması, -Sigorta kavramının toplumda yerleştirilerek sigorta, bilincinin tabana yayılması, -Sigorta konusundaki kişisel kararlarda gerekli asgari donanıma sahip olunmasının temin edilmesi suretiyle karar verme becerilerinin geliştirilmesi, -Temel sigorta ürünlerine kolay erişim sağlanması, -Sigorta ve sigortacılık sisteminin temel bileşenleri hakkında güncel bilgilere sahip olunması, -Tüketicinin korunması bağlamında sigortalıların hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olunması sağlaması,

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

SAB MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE İLK SÖYLEŞİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

SAB MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE İLK SÖYLEŞİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı kampüsünde gerçekleşen söyleşiye Sosyal Bilimler …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir