Tag Arşivi

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

29 Aralık 2005 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26038 Hatırlatma: Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı, 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat ile değiştirilmiştir. Söz konusu Düzeltme metni için lütfen tıklayınız. Tarife ve Talimatın ilk haline buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki …

Devami

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Uygulanmak Üzere tarife

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Uygulanmak Üzere Birlikçe Teklif ve Hazine  Müsteşarlığınca Tasdik Edilen Tarife Esasları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenler tarafından yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortasına (Trafik Sigortası) ilişkin olarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde Birlik tarafından hazırlanarak 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine …

Devami

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI (Alabalık, Levrek, Çipura, Orkinos) TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinden, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir. İş …

Devami

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere …

Devami

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLARI, TARİFE VE TALİMATLARI 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,  bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili teknik şartlar, tarife ve talimatlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Madde 1 – Sigorta Edilecek Hayvanlar …

Devami

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLARI, TARİFE VE TALİMATLARI 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Madde …

Devami

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 inci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan ve deprem risklerinden oluşmaktadır. Yaş meyveler için don riski ve yaş meyve, sebze ve çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybı ancak ana teminat …

Devami