Tag Arşivi

Hazine Müsteşarlığından Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere ilişkin tebliğin iptali

9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNACAK KİŞİLERE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu …

Devami