Tebliğler

ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL YÖNETMELİĞİ

Sayın meslektaşlarımız ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31 Ocak 2018 ÇARŞAMBA günü Resmî Gazete Sayı : 30318 olarak yayımlanmıştır.Bilginize sunarız. 31 Ocak 2018 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30318 YÖNETMELİK Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – …

Devami

Hazine Müsteşarlığından Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere ilişkin tebliğin iptali

9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNACAK KİŞİLERE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu …

Devami