Son Eklenenler

Temel Değerlerİmİz

Vizyon
Halkın Yaşamdaki risklerin  yönetiminde , Sigortacılık ve  Sigorta Acenteliğinin  sürekli var  olmasını ve gelişmesini sağlayabilme çabası içinde olma…
Misyon
Sigorta Acenteliğinin sigorta sektörünün “olmazsa olmazı ve en temel taşı olarak algılanmasını” sağlayarak; küçük küçük sigorta primleri ile oluşturulan büyük fonlara sahip bir ülkede   geliştirilen  yeni sigorta ürünlerinin  kaliteli bir hizmetle halka sunulmasını  sağlama…
Değerlerimiz
Kuruluş amacı doğrultusunda ;
Temel değerlerimiz; Türkiye Geneline yayılmış Sigorta Acenteleri üye ağımızla, entellektüel sermayemiz ve bilgi birikimimizle üyelerimizin beklentilerini profesyonel hizmet anlayışı ile gerçekleştirip, sigorta sektöründe  ulusal ve uluslararası düzeyde “örnek meslek örgütü” olarak gösterilen bir merkez olmak,
Etkin yönetim, sürekli eğitim, toplumsal sorumluluk anlayışı ile üyelerimize katma değer sağlamak, profesyonel hizmetlerimizle üye memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak,
Edinilecek her türlü bilgi birikimini üyeleri ile “paylaşmayı” esas almak
Gelişmeyi, araştırmayı,paylaşmayı ve hizmet etmeyi seven yeni üyelerle yayılımı artırmak,
Periodik olarak sektörel analizler ve araştırma – geliştirme faaliyetlerini  yürütmek,
Üyelerinin yaşam boyu gelişmesine hizmet edecek eğitimler,Seminer, panel, konferans ve  çalıştaylar  organize etmek,
Sigortacılık  konusunda kazanılacak her türlü yeni deneyimleri,  başarı hikayelerini, yol haritalarını düzenli olarak üyelerine aktarmak
Sigortacılık ve sigorta acenteliği  konusunda halkın doğru bilgiye kavuşturulmasını sağlamak,
Çalışma ve birikimlerden düzenli olarak basın yayın organlarını haberdar etmek ve yayınlanması konusunda çaba göstermek,
Sigorta acentelerinin daha kolay, güvenli ve bilinçli bir şekilde hizmet vermesine olanak sağlayacak yeni yasal düzenlemeler üzerinde görüş bildirmek, gerektiğinde  kamu otoriteleri. meslek kuruluşları Üniversiteler ve halkla ortak çalışmalar yürütmek,
Sigorta Acentelerinin sorunlarının çözümünde (teknik, yasal, uygulama) çözüm ve destek merkezi olmak,
Yeni uygulama ve iş ortaklıklarında danışman ve bilirkişi görevi üstlenerek sigorta acenteliği yapmak isteyen  yatırımcıları sektörün doğruları ile ilgili olarak bilgilendirmek
Üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında  ortak akıllarda buluşmalarını sağlayarak düşük maliyetli yüksek  fayda sağlayacak hizmetleri sunmak için projeler geliştirmek,
Üyelerine ve muhataplarına sadece ve sadece doğru bilgi vermek,
Sektörün ve üyelerimizin  sesi olmak, sorunlarında çözüm odaklı çalışmak, temel ilke ve hedeflerimizdir.Mesleki Kriterlerimiz (Mesleki Kriterler) : MESLEKİ KRİTERLER TANIM : Sigorta aracısı kendi başına ve belli bir süre içerisinde, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, her türlü taşınır ve taşınmaz malın, bireylerin, sigorta prosedürlerini kullanarak sözleşme hazırlıkları yapmaya, sözleşmeyi gerçekleştirmeye, sözleşme sonrası işlemleri yürütmeye aracılık edebilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişi veya tüzel kuruluştur. SÖZLEŞMEDEN ÖNCEKİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ Hedef müşteri kitlesini belirlemek Piyasadaki mevcut sigorta ürünlerini araştırmak ve tanımak Mevcut ürünlerin geliştirilmesi üzerine çalışmak Piyasada mevcut olmayan ama zaman içinde ihtiyaç duyulabilecek ürünleri günceli takip ederek önermek.