YÖNETİM KURULUMUZUN HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ZİYARETi

YÖNETİM KURULUMUZ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NI ZİYARET ETTİ.

13/10/2016   sayı: 2016/15

T.C

BAŞBAKANLIK

Hazine Müsteşarlığı

Sigortacılık Genel Müdürlüğü

 

Konu: 2016/24 ve 26 sayılı genelgeler hakkında derneğimiz görüşleridir.

31/08/2016 tarihli 2016/24 sayılı Sigortanın Sonlandırılmasına İlişkin Genelge  ve  02/09/2016 tarihli 2016/26 sayılı Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Genelge ile trafik sigortalarında, sigortalıların SBM üzerinden teklif alma adımını kullanarak , en uygun primi bulma , devam eden poliçeler için,  daha uygun primli poliçelere geçme imkanına kavuşmaları  hedeflenmektedir. Bu itibarla da sigorta şirketlerinin mevcut primlerini aşağı çekmesi beklenmektedir.

Hedef ve beklentilere katılmakla beraber,  sigortalılara en uygun primi bulup sunma işini biz acenteler, iş paylaşımı yöntemiyle gerçekleştiriyorduk. Teklif alma ekranının  acentelerin ve sigortalıların işini kolaylaştıracağı tabiidir, ancak 2016/24 Sigortanın Sonlandırılmasına İlişkin Genelge sektörümüz için yeni bir uygulama modeli olup  sorunları, yan etkilerini de ihtiva etmektedir.

Süreçte yaşanacak olası sorunlar ve acentenin durumu;

•             Sigorta şirketleri geçmiş dönem zararları ve hasar istatistikleri sebebiyle mevcut prim seviyesinin korunmasını isterken, 3 yıldır dijital sigortacılığa geçmek için uygun ortamı aramaktaydılar. Bugünlerde Sigorta Şirketleri  acenteleri bypass ederek, SBM’den sorgulama yapan sigortalılara dijital ortamda  teklif geçmeye başladılar. Trafik sigortasıyla başlayan dijital teklif verme süreci başta kasko olmak üzere yaygınlaşacağı aşikardır.  Acenteler satış etkinliğini yitirecekleri konusunda endişe içindedirler.  Acente ile  sigorta şirketi arasındaki güven duygusu azalmaktadır.

•             Sigorta acenteleri,  sigortalıları ile sigorta şirketleri arasında komisyonlarının %1 lere kadar düşmesine rağmen köprü olmuş ve süreci yönetmiştir. Acentelere, yeni düzenlemelerin getireceği mali ve operasyonel yükü karşılayabilmeleri  için  her bir iptalde işlem masraflarını karşılamak üzere % 5, yada maktuen 25 TL katkı sağlanmalıdır.

Acenteler, müşterilerine uygun primli poliçeyi bulup sunma konusunda hizmet vermeyi bir zaruret olarak görmektedir. Müşterilerini kaçırmamak için fiyat araştırmasını kendilerinin yapmasının gerektiğine inanmaktadır. Hiçbir acente, müşterisiyle fiyat konusunda karşı karşıya gelmek istememektedir. Sürekli en düşük primi arayıp bulacak komplike yazılımlara ihtiyaç vardır, acenteler bu yazılım maliyetlerine katlanabilecek mali yapıları yoktur. Bu nedenle acenteler için  SBM üzerinden bir ekran açılmalı, acente kendi ürettiği yürürlükteki poliçelerin prim alternatiflerini bularak, müşteri beklentisini karşılayabilmelidir. Bu yazılım sayesinde alternatif primleri müşterilerine sunabilen acente, sistemin sağlıklı çalışması ve sigortalıların ihtiyaçlarını karşılamak için favori olacaktır.

•             Yürürlükteki poliçelerin daha düşük bir prim bulunduğunda iptali, kamuoyunda sürekli bir güvensizlik, kandırılma hissi uyandıracaktır. Trafik sigortasıyla başlayan güven zedelenmesi, diğer sigorta branşlarına da sıçrayabilir.

•             Acenteler müşterilerinden gelen istek ve taleplere cevap verirken yangın, sağlık, nakliyat gibi asıl büyümek istenen branşlardan uzaklaşacaktır.

Trafik Sigortasında tüm paydaşların isteklerini tam olarak karşılamak elbette mümkün değildir. Ancak maksimum seviyede her kesimin işine yarayacak modeli bulmak ülkemiz menfaatine olacaktır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Düzenlemelerle tüm sigortalıların yüksek prim ödemesi engellenebilir.

Sigorta tekniği dahilinde

A-) Mevcut tarife ile yapılabilecekler,

1-) Kaza frekansı yüksek işletenler diğerlerinden ayrılmalı ayrı bir havuzda değerlendirilmelidir. Tavan prim makul ölçüde arttırılmalıdır. Hasar yapan sürücüye yüksek prim, yapmayana düşük prim tatbik edilebilmelidir.

2-) Trafik poliçesine esas olan araç seğmendi rehabilite edilmelidir. Kamyonet, minibüs, motosiklet araç işletenleri hususi ve ticari olarak ayırt edilmelidir.

3-) İyi sürücü ve kötü sürücünün ayırt edilebilmesi için; Hasarsızlık ve hasar kademeleri arttırılarak, kademe oranları yeniden düzenlenmelidir.

4-) Doğrudan tazmin yöntemine bir an önce geçilerek hizmet odaklı satışa önem verilmelidir.

5-)Vefat tazminatlarının, kanuni varislere  en kısa zamanda ödenebilmesi için acenteler belli bir ücret karşılığında kullanılmalıdır.  Bu sayede aracı kurumlar devre dışı bırakılarak, tazminat bedellerinin eksiksiz olarak ödenmesi temin edilecek, şirketlerin hasar frekansı düşecektir.

B-) Mevcut tarife yerine farklı bir tarife ile, (salınımlı tarife)

1-) Hasar frekansı yüksek araçlar ayrı bir havuza alındıktan sonra, Sadece tavan fiyat uygulaması yerine, her bir araç seğmendin de, hususi ve ticari ayrımlarının yapılarak tavan ve taban fiyatları belirlenmeli, primler hazine, sigorta şirketi, sigortalılar için kabul edilebilir, teknik verilerle izah edilebilir çerçeveye alınmalıdır.

Kamu tarafından yapılacaklar

1-) Trafik cezaları caydırıcı olabilecek seviyede arttırılmalıdır.

2-) Kırmızı ışıkta geçmek, aracıyla bir başka aracı kasti sıkıştırmak gibi fiillerde, alkollü araç kullananlarda olduğu gibi ehliyetlerine hemen el konulmalıdır.

3-) Bir yılda üst üste 3 kaza yapan sürücü eğitime tabii tutulmalı kaza yapmaya devam etmesi halinde ehliyetine el konulmalıdır.

4-) Kamyonet, minibüs, motosiklet gibi araçların ruhsat tescillerinde kullanım şeklinin ticari, hususi olarak ayırt edilmesi sağlanmalıdır.

5-)Ticari araçlara kamera, telematik cihazlarının montajı zorunlu hale getirilmelidir.

6-) Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna aktarılan  % 5 pay kaldırılmalıdır.

16.000 acente, şubeler, teknik personeller, yardımcı personellerle birlikte 200.000 kişilik bir zümreyiz, orta direğiz, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan, dosdoğru vergi veren, istihdam sağlayan, 108 tane sigortacılık meslek yüksek okulunun mezun olduğunda iş bulacağı yegane sahayız, sigorta istihsalinin kılcal damarlarıyız. Gerek ortağı olduğumuz sigorta şirketlerinin, Hazine Müsteşarlığının, siyasilerin bizi görmesini ve anlamasını yaşamımıza devam etmemizle ilgili uygulamaların hayata geçirilmesini bekliyoruz.

SAYGILARIMIZLA

SAB SİGORTA ACENTELERİ  DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN DOĞAN ŞEN

Hakkımızda irmakaja_sab

Ayrıca Kontrol Edin

@sabsigortaacenteleri Instagram da

@sabsigortaacenteleri Adıyla Instagram’dayız. Fotoğraf ve videolarımızı takip etmek için lütfen uygulamayı yükleyiniz. https://www.instagram.com/invites/contact/?i=osolb798j06a&utm_content=9vtvjv8   İlgili

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir