Yönetmelik

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26847 (Mükerrer) Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, acentelerin niteliklerine, kuruluşlarına, faaliyetlerine, tesis edecekleri teminatlara, tutacakları …

Devami

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yanlış sigorta uygulamaları ile etkin mücadele için yanlış sigorta uygulamalarının tespiti, bildirimi, değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede sigorta ilişkisi ile ilgili …

Devami

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26847 (Mükerrer) Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, acentelerin niteliklerine, kuruluşlarına, faaliyetlerine, tesis edecekleri teminatlara, tutacakları …

Devami

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

11 Ekim 2014  CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 29142 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. “(4) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman …

Devami