Cuma , Ağustos 12 2022

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile alacakların yapılandırılması öngörülmüş olup yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacakların dönemi itibarıyla belirlenmiştir. 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr/) 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusu gerçekleştirilebilmektedir. 

Bilginize sunarız.

SAB Yönetim Kurulu