Cuma , Ağustos 12 2022

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Olumlu Gelişmeler;

4632 Sayılı Kanunda Değişiklik Adımı

4632 Sayılı Kanunda Değişiklik

20 Aralık 2021 tarihinde Kabine toplantısı sonrasında açıklanan bireysel emeklilik sistemindeki değişikliklerin 4632 sayılı Kanun çerçevesinde, 07 Ocak 2022 tarihinde toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan başarılı bir şekilde geçmiş ve kanunlaşmak üzere Genel Kurul’a sevk edilmiştir.

 Devlet katkısının %30’a çıkarılması

Mevcut durumda %25 olan Devlet Katkısı oranını %30’a yükselterek vatandaşlarımızın daha fazla tasarruf yapmasının sağlanması hedeflenmektedir. Kanun teklifinde kanun yürürlük tarihine kadar ödenen katkı paylarına %25, kanun teklifi yürürlüğe girdikten sonra ödenen katkı paylarına % 30 oranında Devlet Katkısı yatırılacağı belirtilmektedir. Uygulamanın detayları ilerleyen günlerde netleştirilecektir. (Kredi kartı ödemelerinde blokaj süresi sonrası ödemenin şirket hesaplarına geçiş tarihi dikkate alınacaktır.)

Toplu katkı payı ödemelerinde takip eden yıllarda Devlet Katkısı verilmesi

Tek seferde yapılan katkı payı ödemelerinde takip eden yılların devlet katkısı limitlerinin de kullanılarak yatırılan tüm katkı payına devlet katkısı verilmesi sağlanacaktır. (Kaç yıl için devlet katkısı yatırılacağı henüz net değildir.) Uygulamanın detayları ayrı bir mevzuat ile ilerleyen günlerde netleştirilecektir. (Örneğin, 2022 yılı için 100,000 TL ödeme yapan bir müşteri için 2022 yılı devlet katkısı sınırı olan 60,048TL dışında kalan 39,952 TL 2023 yılı devlet katkısı hesaplamasına dahil olacaktır.)

OKS’de 45 yaş üzerinin talebi halinde sisteme girişi

Bildiğiniz üzere otomatik katılım sözleşmeleri için devlet katkısı üst limiti bireysel emeklilik üst limitinden ayrı bir limit olarak takip edilmektedir. 45 yaş ve üzerinde olan çalışanların da otomatik katılım sistemine dahil olarak ek devlet katkısı limitinden yararlanması sağlanabilecek ve sistemdeki tasarruflar artırılacaktır.

Konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda kısmi çekiş yapılması

Konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının en fazla %50’si kadar kısmi çekiş yapılabilmesinin önü açılmıştır. Kısmen yapılan ödeme tutarının %25’i kadar devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Uygulamanın detayları ayrı bir mevzuat ile ilerleyen günlerde netleştirilecektir.

Birikimlerin temlik edilmesi

Finansal ihtiyaçlar nedeniyle katılımcıların bireysel emeklilik birikimlerini alarak sistemden çıkışlarının azaltılması için katılımcılara, BES birikimlerini temlik ederek uygun koşullarda krediye erişim imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. Uygulamanın detayları ayrı bir mevzuat ile ilerleyen günlerde netleştirilecektir.