Cuma , Ağustos 12 2022

Genelgeler

TRAFİK GENEL ŞARTLARI DEĞİŞİKLİĞİ

SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR 4 Aralık 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31679 TEBLİĞ Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de …

Devamı »

Hazine Müsteşarlığından:2007/27 sayılı kaza tespit tutanağı genelge

Hazine Müsteşarlığından: YALNIZ MADDİ HASARLA SONUÇLANAN TRAFİK KAZALARINDA TARAFLARCA DOLDURULACAK KAZA TESPİT TUTANAKLARINA İLİŞKİN GENELGE (2007/27) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağı aşağıdaki esaslara göre düzenlenecektir. 1.  Yalnız …

Devamı »

Hazine Müsteşarlığından:2008/7 sayılı bilgilendirme yönetmeliği genelgesi

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN  UYGULANMASI HAKKINDA GENELGE (2008/7) Bilindiği üzere, Müsteşarlığımızca hazırlanan “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” 28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin, 14 üncü maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerin ise  1/3/2008 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddeleri, sigorta …

Devamı »

Hazine Müsteşarlığından: 2008/11 sayılı trafik sigortası tarifeleri genelgesi

Hazine Müsteşarlığından: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) TARİFELERİNİN SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/11) 14 Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”te 6 Şubat 2008 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2008 …

Devamı »

Hazine Müsteşarlığından :2007/10 sayılı Devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin genelge

Hazine Müsteşarlığından : DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARINA İLİŞKİN GENELGE (2007/ 10 ) Bilindiği üzere, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun değişik 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, sigorta şirketlerinin Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınan riskler, bölgeler ve ürünler için bu Kanunla oluşturulan Havuz sistemi dışında …

Devamı »

Hazine Müsteşarlığından:2007/23 sayılı bireysel kredi kullananlara dair genelgenin iptali

Hazine Müsteşarlığından:BİREYSEL KREDİ KULLANANLAR İÇİN UZUN SÜRELİ GRUP HAYAT SİGORTA TARİFELERİ HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN ESAS VE USULLERE İLİŞKİN GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENELGE (2007/23) 2006/1 nolu “Bireysel Kredi Kullananlar için Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas ve Usullere İlişkin Genelge” yürürlükten kaldırılmış olup, hayat sigortalarına ilişkin …

Devamı »