Cumartesi , Temmuz 2 2022

Mevzuat

TRAFİK GENEL ŞARTLARI DEĞİŞİKLİĞİ

SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR 4 Aralık 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31679 TEBLİĞ Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de …

Devamı »

ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL YÖNETMELİĞİ

Sayın meslektaşlarımızARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİNYÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31 Ocak 2018 ÇARŞAMBA günü Resmî Gazete Sayı : 30318 olarak yayımlanmıştır.Bilginize sunarız. 31 Ocak 2018 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 30318YÖNETMELİKAdalet ve İçişleri Bakanlıklarından:ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİNYÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin …

Devamı »

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Sevgili meslektaşlarımız “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” 28 Ekim de Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilginize sunarız. SAB Yönetim Kurulu 28 Ekim 2017 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30224YÖNETMELİKKişisel Verileri Koruma Kurumundan:KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMHALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve …

Devamı »

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

14 Nisan 2008 Tarihli Resmi GazeteSayı: 26847 (Mükerrer) Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜMAmaç ve Kapsam, Dayanak, Tanım ve KısaltmalarAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.(2) Bu Yönetmelik, acentelerin niteliklerine, kuruluşlarına, …

Devamı »

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

Kanun No: 4632 R.G. Tarih: 07.04.2001 R.G. No: 24366 1 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2001 Sayı: 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 40 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu kanunun amacı, kamu sosyal …

Devamı »

SİGORTACILIK KANUNU 14 haziran 2007

14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552KANUNSİGORTACILIK KANUNU Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve TanımlarAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda …

Devamı »

TARIM SİGORTALARI KANUNU 21 haziran 2005

TARIM SİGORTALARI KANUNUKanun Numarası            :5363Kabul Tarihi        : 14/6/2005Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 21/6/2005 Sayı: 25852Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44 Sayfa:BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam ve TanımlarAmaçMadde 1 – Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesinin temin etmek üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin Usul ve esasların belirlenmesidir.KapsamMadde …

Devamı »

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere, “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile alacakların yapılandırılması öngörülmüş olup yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacakların dönemi itibarıyla belirlenmiştir.  …

Devamı »