Cuma , Ağustos 12 2022

Tarifeler

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

8 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26910TEBLİĞDevlet Bakanlığından:ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUKSİGORTASI TARİFE VE TALİMATI 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında faaliyette bulunan sigorta şirketleri tarafından …

Devamı »

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

18 Haziran 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26910TEBLİĞDevlet Bakanlığından:TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASITARİFE VE TALİMATI 91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar” ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi …

Devamı »

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

29 Mart 2005 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26123 TEBLİĞDevlet Bakanlığından:ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUKSİGORTASI TARİFE VE TALİMATI26/6/2004 tarih ve 25504 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” çerçevesinde faaliyette bulunan özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri …

Devamı »

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

29 Aralık 2005 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26038 Hatırlatma: Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı, 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat ile değiştirilmiştir. Söz konusu Düzeltme metni için …

Devamı »

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Uygulanmak Üzere tarife

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Uygulanmak Üzere Birlikçe Teklif ve Hazine  Müsteşarlığınca Tasdik Edilen Tarife Esasları2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenler tarafından yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortasına (Trafik Sigortası) ilişkin olarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde …

Devamı »

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI(Alabalık, Levrek, Çipura, Orkinos)TEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinden, risk inceleme ve …

Devamı »

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASITEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLAR Bu sigorta, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Bakanlıkça uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam …

Devamı »

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI TEKNİK ŞARTLARI, TARİFE VE TALİMATLARI 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,  bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili teknik şartlar, tarife ve talimatlar …

Devamı »

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTASITEKNİK ŞARTLARI, TARİFE VE TALİMATLARI 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili Teknik …

Devamı »

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASITEKNİK ŞARTLAR, TARİFE VE TALİMATLARBu sigorta ile sağlanan ana teminat paketi, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 inci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan ve deprem risklerinden oluşmaktadır. Yaş meyveler için don riski ve yaş meyve, sebze ve çiçekler …

Devamı »