Cuma , Ağustos 12 2022

DEPREM SİGORTASI

Hiç Aklınıza Gelmeyen Zamanlardaki Güvenceniz

Deprem Sigortası zorunlu ve isteğe bağlı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası ( ZDS ) ile depremin veya depremin neden olacağı yangın, infilak, yer kayması ve tsunaminin sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ( DASK )tarafından teminat altına alınır. Bu limit 1 Ocak 2011 den itibaren bütün yapı tiplerinde azami 150 Bin TL olarak belirlenmiştir. Belediye sınırları içinde kalan tüm özel mülkler, ZDS yaptırmaklar yükümlüdür. ZDS yaptıracağınız mülkün değeri, poliçedeki bedeli aştığı takdirde, aşan kısım ve eşyalarınız için ayrıca deprem sigortası yaptırabilirsiniz. İş yeriniz, tamamı ticari veya sınai olarak kullanılan bir bina içerisinde değil ise işyeriniz için de ZDS yaptırmak durumundasınız.