Cuma , Ağustos 12 2022

Hazine Müsteşarlığından :2007/10 sayılı Devlet destekli tarım sigortalarına ilişkin genelge

Hazine Müsteşarlığından :

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARINA

İLİŞKİN GENELGE

(2007/ 10 )

Bilindiği üzere, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun değişik 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, sigorta şirketlerinin Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınan riskler, bölgeler ve ürünler için bu Kanunla oluşturulan Havuz sistemi dışında sigorta sözleşmesi akdetmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede 2007/11 numaralı sektör duyurusunda, sigorta şirketlerinin, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınan riskler, bölgeler ve ürünler için Havuz sistemi dışında sigorta sözleşmesi akdetmemeleri gerektiği, Havuz tarafından kapsama alınmamış risk ve ürünler için sistem dışında sözleşme akdedilebileceği ifade edilmiştir.

Tarım Sigortaları Havuzu sistemi dışında, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kaydı olmayan çiftçiler için sözleşme akdedilmesi mümkündür. Bu itibarla ÇKS kaydı bulunmayan çiftçilere, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınmış risk ve ürünler için sigorta teminatı vermek isteyen sigorta şirketlerinin, sigortalayacakları şahıs ve işletmelerin ÇKS kaydı olmadığına ilişkin olarak Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından belirlenecek usule göre, söz konusu kuruluştan belge almaları ve bu belgeleri poliçe kayıtlarıyla birlikte muhafaza etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, teminat verilecek çiftçilerin ÇKS’de kaydı olup olmadığı farketmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat kapsamına alınmamış risk ve ürünler için de sistem dışında sözleşme akdedilmesi mümkün olup, bahse konu risk ve ürünler için ÇKS kaydı ile ilgili belge alma şartı bulunmamaktadır.