Cuma , Ağustos 12 2022

Hazine Müsteşarlığından: 2008/11 sayılı trafik sigortası tarifeleri genelgesi

Hazine Müsteşarlığından:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) TARİFELERİNİN SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE

(2008/11)

14 Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”te 6 Şubat 2008 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere sigorta şirketleri Trafik Sigortası tarifelerini anılan yönetmelikle kendilerine tanınan indirim ve artırım aralığında kalmak kaydıyla belirleyebileceklerdir. Bu kapsamda şirketlerin hazırlayacakları tarifeler, tarifelerin Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) iletilmesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince Trafik Sigortası Rehber Tarifesi hazırlanmasına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır.

1.    Sigorta şirketleri 1 Temmuz 2008’den geçerli olmak üzere TRAMER nezdindeki sektör geneline ilişkin verileri dikkate alarak il ve araç türüne göre temel sigorta primini özel/tüzel ayrımını dikkate alarak serbestçe belirleyebileceklerdir.

2.    Sigorta şirketleri Yönetmelikte yer alan indirim/artırım sebeplerini uygulamak zorundadırlar.
3.    Hasarsızlık indirimi/hasar sebebiyle prim artırımı Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre uygulanacaktır.
4.    Zamanında yenilenmeyen sigorta sözleşmeleri için süre bitim tarihinden itibaren her 30 gün için prim, % 50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanacaktır.
5.    Sigorta şirketleri % 10 indirim-% 20 artırım aralığını aşmamak üzere Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki sebepler dışında serbestçe indirim/artırım sebebi belirleyebilirler.
6.    Yönetmelik ile özel olarak düzenlenen prim indirim ve artırım sebepleri (Hasarsızlık, Zamanında Yenilememe, Araç İşleteni Sıfatının Kazanılması, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası) % 10 indirim-% 20 artırım aralığına tabi değildir.
7.    Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, il ve araç bazında özel-tüzel ayrımını dikkate alarak 10 Mayıs 2008 tarihine kadar Trafik Sigortası Rehber Tarifesini hazırlar ve internet sitesinde yayınlar.
8.    Sigorta şirketleri 20 Mayıs 2008 tarihine kadar hazırladıkları tarifeleri yazılı olarak ve elektronik ortamda TRAMER’e iletir. Aynı tarih itibariyle tarifelere ilişkin özet gerekçeler şirketlerce Müsteşarlığa iletilir.
9.    Şirket tarifeleri hakkında şirket yetkili aktüeri tarafından hazırlanacak rapor denetime hazır olacak şekilde şirket merkezinde saklanır.
10.  TRAMER Yönetmelik uyarınca kendisine gönderilen tarifelerin Trafik Sigortası branşında mevcut hasar ve prim verileri karşısındaki durumunu ortaya koyarak tarife hakkında yapılacak değerlendirmede dikkate alınmak üzere 30 Mayıs 2008 tarihine kadar Müsteşarlığa iletir.
11.   Müsteşarlık sigorta şirketlerinin belirledikleri tarifeleri mali bünyelerini dikkate alarak, haksız rekabetin engellenmesi ve sigortacılık esaslarına uygunluk çerçevesinde değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda ilgili şirket tarifesini istenen doğrultuda değiştirmek zorundadır