Cuma , Ağustos 12 2022

Hazine Müsteşarlığından:2007/23 sayılı bireysel kredi kullananlara dair genelgenin iptali

Hazine Müsteşarlığından:
BİREYSEL KREDİ KULLANANLAR İÇİN UZUN SÜRELİ GRUP HAYAT SİGORTA TARİFELERİ HAZIRLANIRKEN UYULMASI GEREKEN ESAS VE USULLERE İLİŞKİN GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR GENELGE

(2007/23)

2006/1 nolu “Bireysel Kredi Kullananlar için Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas ve Usullere İlişkin Genelge” yürürlükten kaldırılmış olup, hayat sigortalarına ilişkin tüm uygulamalar 18/7/2007 tarihli ve 26586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayat Sigortaları Yönetmeliği ve ilgili diğer genelgeler doğrultusunda yürütülecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.