Cuma , Ağustos 12 2022

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Uygulanmak Üzere tarife

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Uygulanmak Üzere Birlikçe Teklif ve Hazine  Müsteşarlığınca Tasdik Edilen Tarife Esasları
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenler tarafından yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortasına (Trafik Sigortası) ilişkin olarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde Birlik tarafından hazırlanarak 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Hazine Müsteşarlığınca onaylanan esaslar aşağıda yer almaktadır.
1. Teminat ve Prim Tutarları

Teminatlar (YTL) PRİMLER
(ytl)
A- Maddi 5 B- Tedavi Gideri C-Sakatlanma ve Ölüm
Araç Grup Kodu Araç Grubu Araç
Başına Kaza
Başına Kişi
Başına Kaza
Başına Kişi
Başına Kaza
Başına Özel  Tüzel
1 Otomobil 10.000 20.000 100.000 500.000 100.000 500.000 160 200
2 Taksi 10.000 20.000 100.000 500.000 100.000 500.000 575 575
3 Minibüs
(Sürücü dahil 9-15 koltuk) 10.000 20.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 410 410
4 Otobüs
(Sürücü dahil 16-25 koltuk) 10.000 20.000 100.000 1.700.000 100.000 1.700.000 525 525
5 Otobüs  10.000 20.000 100.000 2.600.000 100.000 2.600.000 1.150 1.150
6 Kamyonet 10.000 20.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 260 260
7 Kamyon 10.000 20.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 420 420
8 İş Makinesi 1 10.000 20.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 130 130
9 Traktör 10.000 20.000 100.000 500.000 100.000 500.000 20 20
10 Römork 2 10.000 20.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 20 20
11 Motosiklet ve Yük Motosikleti 10.000 20.000 100.000 300.000 100.000 300.000 25 30
12 Tanker 10.000 20.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 370 370
13 Çekici 10.000 20.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 420 420
14 Özel Amaçlı Taşıt 3 10.000 20.000 100.000 500.000 100.000 500.000 143 143
20 Diğer Araçlar 4 10.000 20.000 100.000 500.000 100.000 500.000 315 315
(1) Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
(2) İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
(3) Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel ilerde kullanılan motorlu araçtır.
(4) Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.
(5) Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.
Sigorta şirketleri, onaylanan esaslara ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak belirledikleri sigorta primi tutarlarını Yönetmelik ile Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 1 ve Tablo 2 hükümlerine tâbi olmak ve 3 aydan daha kısa bir sürede değiştirilmemek üzere, en fazla %10 oranında yükseltebilir ve/veya %5 oranında düşürebilir.
a. İl Trafik Hasar Yoğunluğu İndirimi

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası eşya ve yolcu taşımacıları hariç olmak üzere, araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre aşağıda belirlenen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi uygulaması yapılır.

a) Ankara, İstanbul, İzmir illeri için indirim uygulanmaz.

b) Adana , Antalya, Bursa , Kocaeli, Konya illeri için yüzde 10.

c) Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun illeri için yüzde 15.

d) (a), (b) ve (c)’de yer alan illerin dışındaki iller için yüzde 20.

b. Hasarsızlık İndirimi ve Prim Artırımı Oranları
Sigorta şirketleri aşağıda belirlenen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar.
Basamak No Hasarsızlık İndirimi (%) Prim Artırımı (%)
7 20 –
6 15 –
5 10 –
4 – –
3 – 10
2 – 20
1 – 40

c. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası İndirimi

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedenî zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası (Zorunlu Taşımacılık Sigortası) yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.