Ocak 2020 Başkandan

Sektördeki sorunlar  2020 yılına devroluyor”

Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) Başkanı Reşit Çakas, 2019 sonunda sigorta sektöründe birçok değişiklik olduğunu söyleyerek “Sorunlara rağmen son üç ayda araç satışlarının hızla artması kaza sigortası branşında bir nebze nefes aldırdı. Fakat sektördeki genel sorunların 2020 yılına da devrolduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yılı değerlendiren ve 2020 hakkında değerlendirmelerde bulunan Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) Başkanı Reşit Çakas, “2019 yılını geride bıraktığımız bu günlerde her alanda her sektörde büyük değişimler olduğu gibi sigorta sektöründe de birçok değişiklik söz konusuydu. Birçok soruna rağmen son üç ayda araç satışlarının hızla artması kaza sigortalarına nefes aldırmıştır” diye belirtti. Çakas, “Ülkemizde sigortaya harcanan paranın ve kişi başına düşen prim üretiminin hala son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. 2019 yılındaki prim üretiminin de yaklaşık olarak 64-65 milyar lira olacağı varsayılırsa geçen yıla göre düzenli bir artış olduğu gözlemlenebilir. Geçen yılın aynı dönemine bakıldığında prim üretiminde yaklaşık 10 milyar lira artış oldu. Ayrıca sektörde üretimin lokomotifi acentelerin varlığı da bir gerçek. Bu anlamda acenteler, 2020 ve gelecek yıllar adına sektörün çok önemli bir aracı olmaya devam edecektir. Sektörde yaklaşık olarak 16 bin acente mevcut fakat bunların %55’i 500 ile 600 bin lira arasında değişen rakamların altında üretim yapıyor. Yani acentelerin büyük bir kesiminin üretim giderlerini karşılamak ve geçimini sağlamak konusunda sıkıntı içinde olduğunu gözlemliyoruz. Oysaki yıllarca sadece bu işi yapan özel ve tüzel kişi sigorta acenteleri mevzuatla korunmalıdır” diye açıkladı. 

ACENTENİN ÖNEMİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

“Bizler nasıl ki bankacılık ya da finans işi yapamıyorsak, bankalar ya da mobil olarak bazı kurum veya kişiler de direkt veya dolaylı sigortacılık yapmamalıdır” diyen Çakas, acentelerin sektördeki yeri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Sigorta sektöründe yaklaşık olarak 50 bin kişinin çalıştığı tahmin ediliyor. Yani sigortacılar istihdama büyük katkı veriyor. İş anlamında bunun direkt ve dolaylı yansımalarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ekonomik ve sosyal katkı anlamında da acentelerin önemli olduğu kaçınılmaz. Yani 2019 yılında yaklaşık olarak 65 milyar üretim yapan acente sayısının aynı, çalışan sayısının da aynı olduğunu varsayarsak önümüzdeki yıla umutla girmek istiyoruz. BES tarafına baktığımızda da OKS dahil 13 milyon katılımcı ve 113-114 milyar fona ulaşılacağı tahmin ediliyor. OKS ve normal BES üretimi yarı yarıya olmakta veya birbirine yakın rakamlardan oluşmaktadır.”

BES VE TES 

SEKTÖRE İYİ GELECEK

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olmasının heyecan verici olduğunu, BES ve ileri adımı olan TES’in yepyeni bir düzen olarak karşımıza çıktığını belirten Çakas, “Geçen yazımızda bununla ilgili dünyada 45 trilyon dolar tutarında fon olduğunu belirtmiş olsak da önümüzde uzun bir süreç var. Ülkemizde işlenecek çok ciddi bir potansiyel oluşunun, bizlere yine hem emeklilik ve hem de ekonomik anlamda katkı sunacağı da bir gerçek. Yani nereden bakarsak bakalım önümüzdeki yol haritasında BES fonunda ve yine ileride oluşacak TES’te büyük fonların oluşacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Acenteler de kendi oluşturacağı portföyü yine sisteme uygun şekilde uyarlayarak uzun vadeli gelir sağlamalılar. Acenteler bu fonu korumalı ve büyütmeye devam etmeli. 16 yıl önce kurulan bu sistemin bugün 113 milyar liraya çıkmasında acentelerin katkısı oldukça fazla” diye konuştu. Çakas, yakın vadede 200 milyar dolar hatta daha büyük rakamlara ulaşıldığında tablonun daha da heyecan verici boyuta geleceğini söyleyerek, “Şu anda brüt asgari ücretin %25’i kadar yıllık bazda devletin desteği de önemli bir katkı. 1.000 lira tutarında bir sefere mahsus verilen devlet teşviki, hem tasarrufa yöneltici oluşu hem de gelişmiş bazı ülkelerdeki gibi GSYİH payı oluşacak fonlar ile şu andaki emeklilik sistemine büyük destek sağlayacak. Bu fonlarla her anlamda faydalanmış olacağız. Birçok acentenin kendi iç özelliği ve yapısına göre hazır olduğunu da ifade etmek isterim. Herhalde önümüzdeki günlerde bu konular netleşmeye başlayınca bizler de yakından izleyeceğiz ve ilgileneceğiz” dedi.

SİGORTA BRANŞLARINDA

DÜZENLEMELER BEKLİYORUZ

“2020’de yeni zorunlu sigorta branşlarının da artmasını bekliyoruz. Piyasanın bu sigorta branşlarına da ihtiyacı söz konusu. Halihazırda bazı sigorta branşlarının da revize edilmesini umuyoruz. Mesela, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Hekim Zorunlu Sigortası’nın teminatları ve primleri 10 yıldır aynı seyrediyor. Hayat sigortaları branşına ait sigorta bilincinin artması ve toplumun bu ürünlere yönlendirilmesi de acilen ihtiyaç duyulan bir çözüm olarak görülüyor. Doğal afetler ve deprem gibi risklere karşı sigorta en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Ayrıca devlete ait olan, üç sigorta şirketinin, bunlar; Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta şirketlerinin varlık fonu bünyesine alınması da sektöre sürpriz olmuştur” diye açıklamalarda bulunan Çakas, sözlerini şöyle sonlandırdı; “Temennimiz, piyasa dengelerinin göz önünde bulundurulması ve rekabette sektöre olumsuz bir etkinin olmaması. Yine de her şeye rağmen 2020 yılının daha güzel olacağını umut ediyorum. Bu anlamda da SAB adına hepimize iyi seneler diliyorum.”

SDDK, SEKTÖRÜN SORUNLARINA ÇÖZÜM OLACAK

Çakas, SDDK’nın rolü hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “2020 yılına girerken sorunların dışında tabii ki umut verici beklentilerimiz de var elbet. Önümüzdeki yıl uzun zamandır beklediğimiz ve hayal ettiğimiz bir yapı olan SDDK atamaları gerçekleşecek. Bu yapı sektöre hem belli bir standart getirecek hem de sektörün sorunlarının daha da hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayacaktır. Tüm sigorta sektörünün İstanbul’da oluşu yine SDDK’nın İstanbul’da hizmet vermesi de ayrıca başka bir önem arz ediyor. Biriken sorunların çözülmesi ve değişen piyasa koşullarına uygun hazırlanacak olan bu yapı daha hızlı hareket edebilecektir.”

SAB Başkanı Reşit Çakas, “Sektörde üretimin lokomotifi acentelerin varlığı bir gerçek. Bu anlamda acenteler, 2020 ve gelecek yıllar adına sektörün çok önemli bir aracı olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.