Cuma , Ağustos 12 2022

SİAP ÖZLENEN BİRLİKTELİĞİN TEMELİNİ ATTI;

Bu çalıştay bir başlangıç olacak!

SİAP Sigorta Acenteleri Platformu birinci çalıştay raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.sab.org.tr/wp-content/uploads/2021/12/23.12.2021-İTO-SUNUM-7.pdf

İstanbul merkezli sekiz dernekle birlikte oluşturduğumuz SİAP Sigorta Acenteleri Platformu ilk raporunu oluşturdu. Türkiye Cumhuriyetinin 98 yıllık tarihinde Sigorta Acenteleri ilk kez bir araya gelerek sektör verilerine Acente odaklı bakarak bir rapor oluşturdu. Oluşturulan raporu İstanbul Ticaret Odası 20 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Duru davetinde, Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu üyeleriyle ve yine davetli pek çok kurumla sektörü değerlendirdiğimiz Cemile Sultan çalışma yemeğinde sunma imkânı bulduk.

Bu rapor, bu güne kadar yapılanların tarzını tamamen değiştirmiştir. Artık altında hiçbir çalışma olmayan, neden sonuç ilişkisinin belirlenmediği, sadece istemiş olmak için istenilen talepler yumağından vaz geçilmiştir. Sadece kurumlara had bildirmeyi amaçlayan, taleplerin olmasını hedeflemekten çok “ben bilirim” , “bir ben yapabilirim” , “beni takip ederseniz sektör kurtulur” tarzında kişisel veya kurumsal algı yaratmaktan öteye geçmeyen tarz geçmişte bırakılmıştır.

Bu rapor, birlikte üretme azmini ortaya koymuş sekiz derneğin başarısıdır. Birlikte çalışılan rapor içeriğinde ise sektörün gelişmeleri mercek altına alınmış ve paralelinde sektörün en büyük dağıtım kanalı olan Acentelerin bırakın gelişmeyi, neden sektörden aldığı payının daraldığının sebepleri rakamlarla, tablolarla, grafiklerle ortaya konmuştur.

Sektörü bu güne taşıyan Acentelerin sektör için vefası ilk kez rakamlara dökülmüş, çıkan sonuca bağlı olarak talep edilenlerin neler olduğu net olarak belirtilmiştir. Tüm yetkili kurumlara, kamu otoritesine sunulmak adına İstanbul 20 Nolu meslek komite başkanı Hüseyin Duru’ya ve Saik’i temsilen Süleyman Özer’e sunulmuş bu rapordaki taleplerin ivedilikle gerçekleşmesi arzusu toplantıya katılan sekiz dernek adına talep edilmiştir.

Sigorta Acenteleri Derneği (SAB) olarak oluşumunda içinde olmaktan gurur duyduğumuz bu raporun taleplerinin takipçisi olacağız.

SAB Yönetim Kurulu

SİAP çalıştay raporumuz, 23.12.2021 İTO sunumu

https://www.sab.org.tr/wp-content/uploads/2021/12/23.12.2021-İTO-SUNUM-7.pdf