Tag Arşivi

TARIM SİGORTALARI KANUNU 21 haziran 2005

TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası            :5363 Kabul Tarihi        : 14/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 21/6/2005 Sayı: 25852 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesinin temin etmek üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin Usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam Madde …

Devami

SİGORTACILIK KANUNU 14 haziran 2007

14 Haziran 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26552 KANUN SİGORTACILIK KANUNU Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin …

Devami

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

Kanun No: 4632 R.G. Tarih: 07.04.2001 R.G. No: 24366 1 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/4/2001 Sayı: 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 40 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile …

Devami

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 2014

Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28980 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasının sağlanması, acentelik faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkelerin …

Devami